اسپری شیر مو فاربن

۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان

سرم دوفاز ریبیزا مدل گاما اوریزانول و گوارنا

۷۰,۰۰۰ تومان

سرم دوفاز ریبیزا مدل میکرو نوتری سرامید

۷۰,۰۰۰ تومان

سرم مو دو فاز آرگان مارال ۲۵۰ میلی

۷۸,۰۰۰ تومان

سرم مو دو فاز گلیس مدل Supreme Length

۸۵,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان

سرم مو دو فاز گلیس مدل Ultimate Color

۸۵,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان

سرم مو دو فاز مدل Anti Frizz مارال ۲۵۰ میلی

۷۸,۰۰۰ تومان

سرم مو دوفاز بنفش مارال ۲۵۰ میلی

۷۸,۰۰۰ تومان

سرم مو کریستال

۸۸,۰۰۰ تومان