پرایمر آرایش فاقد چربی فلورمار مدل Anti-Blemish

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان

پرایمر آرایش فلورمار

۱۸۲,۰۰۰ تومان

پرایمر آرایش فلورمار مدل Illuminating Plus

۱۵۶,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان

پرایمر آرایش فلورمار مدل Pore Minimizer

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان

پرایمر آرایش مات کننده لورال مدل Infallible

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۷۸,۰۰۰ تومان

پرایمر الیکسیر کالیستا

۲۴۸,۰۰۰ تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان

پرایمر سایه چشم گلدن رز

۸۷,۰۰۰ تومان

پرایمر صورت براق گلدن رز

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۶۷,۰۰۰ تومان

پرایمر صورت گابرینی مدل Photo Finish

۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان

پرایمر صورت مات گلدن رز

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پرایمر مات کننده آرایش فلورمار

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پرایمر مژه گلدن رز

۸۰,۰۰۰ تومان