خط چشم ژله ای فلورمار

۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۶۹,۰۰۰ تومان

خط چشم ضد آب فلورمار مدل Magic Kajal

۸۶,۰۰۰ تومان

خط چشم ضد آب فلورمار مدل Vinyl

۱۰۵,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

خط چشم ضد آب کاتن

۷۸,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان

خط چشم ضد آب مات فلورمار مدل Matt

۱۰۵,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان

خط چشم ضد آب مدا

۷۵,۰۰۰ تومان

خط چشم ماژیکی اترنیتی مدل Ultra Carbon Black

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان

خط چشم ماژیکی شون مدل Fabulous

۹۹,۳۶۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان

خط چشم ماژیکی ضد آب گلدن رز

۱۰۵,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

خط چشم ماژیکی فلورمار

۹۰,۰۰۰ تومان

خط چشم ماژیکی فلورمار مدل Ultra Thin

۸۹,۰۰۰ تومان

خط چشم ماژیکی کالیستا مدل Line Express

۱۲۵,۶۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان